ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการยกระดับศักยภาพแลมาตรฐาน การให้บริการกิจกรรมล่องแพลำแม่น้ำสรวยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง