ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน CCC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง