ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาออกแบบและทำของที่ระลึก (เสื้อ) เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน CCC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง