ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการยกระดับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยว ให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของนักท่องเที่ยวคุณภาพและผลักดันอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง