ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยวิถีพุทธ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง