ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง