ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง