ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ชมเขาริมโขงเชื่อมโยง วัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)