ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง