ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ชมเขาริมโขงเชื่อมโยงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)