ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง