สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอประกาศร่างขอบเขตงานโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนะรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว