สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิด ป๊ะไปแป้ แห่ระเบิด 2014 แห๋มรอบน๋าจ้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายนี้