สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างดำเนินโครงการปั่นจักรยานข้ามปี 2014-2015 สานสัมพันธ์ไทย-ลาว ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้