จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทำแผนที่พูดได้ ๕ ภาษา โครงการเปิดประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายสู่ GMS และ ASEAN (Chiangrai Gateway) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้