ด้วยจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะจ้าง

 

จ้างจัดทำเส้นทางจักรยานในเส้นทางศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น-ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทิศตะวันออก)   ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ซึ่งมีรายละเอียด  ราคากลางดังนี้