สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เครื่องดีเซล ทะเบียน บห 8007 จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้