จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครโครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้