ด้วยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ รถยนต์ตู้โดยสาร ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน นข 3176 ชร จำนวน 1 รายการ  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้