จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน โดยได้ผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้