จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะจ้างเหมาจัดมหกรรม “เชียงรายเมืองสุขภาพล้านนา” (Lanna wellness) ภายใต้โครงการสร้างมาตรฐานน้ำพุร้อน Chiangrai Lanna Spa city เพื่อนำไปใช้ในการบริการในธุรกิจสปา และโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เป็นเมือง Lanna wellness โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้