เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียง

art_track ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่พริก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track มูเซอดอยปูไข่

มูเซอดอยปูไข่ บ้านปู่ไข่ ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกในโลก

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหว

art_track พิพิธภัณฑ์ขุนส่า

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ตั้งอยู่หมู่บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอด

art_track โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.

พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง

โครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ)

เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเกาหลี(ชุงซ็องเหนือ)-ไทย(เชียงราย) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสต

โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
การรณรงค์ และกำชับนักท่องเที่ยว "ห้ามทิ้งขยะบนทางสาธารณะ"

' ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ และกำชับนักท่องเที่ยว "ห้ามทิ้งขยะบนทางสาธารณะ" เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ขอความร่วมมือ "ห้ามทิ้งขยะบนทางสาธารณะ" เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบาย "เชียงรายเมืองสะอาด"

art_track กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ตามสำเนาประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มาเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า
art_track งาน จิบกาแฟ แลปางขอน
เชิญชวนเที่ยวงาน จิบกาแฟ แลปางขอน ในวันที่ 18 มกราคม 2563 ที่หมู่บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงรายกิจกรรม-ชิมกาแฟของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านปางขอน-ชิมชอป ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านปางขอน-ชมการละเล่นวิถีชนเผ่า-ชิมอาหารพื้นถิ่น-รับชมการแสดง3ชาติพันธุ์ (อาข่า,ลาหู่,เอี้ยวเมี้ยน)-รับฟังนักร้องชนเผ่า-ฟ
art_track รับสมัครคู่สมรส ร่วมกิจกรรม
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 13)  ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์&nbs
art_track งาน Ryokan Art Festival 2020
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ขัวศิลปะ และเรียวกังคาเฟ่ ขอเชิญเที่ยวงาน Ryokan Art Festival 2020 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  ณ เรียวกังคาเฟ่  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย   พบกับศิลปินมากมาย ในเทศกาลดนตรีและศิลปะ ในบรรยากาศสุดชิลล์กลางทุ่ง งานเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมง เป็นต้น
art_track เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2563
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2563 ณ สวนตุงและโคม เฉลิมพระเกียรตินครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทรศัพท์ 053-711333
art_track Singha Park Chiangrai Balloon Fiesta 2020
Singha Park Chiangrai Balloon Fiesta 2020 ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 63 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ชมการแข่งขันและงานแสดงบอลลูนนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จะลอยอยู่เหนือน่านฟ้าจังหวัดเชียงราย ยิ่งใหญ่ ตระการตา เพลิดเพลินไปกับเทคนิคแสง สี เสียง ของงานแสดงโ
art_track แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์  ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1602.34/25660 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์  เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน
art_track ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดพิ้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยงิ้ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง และป่าแม่ลอยไร่ ป่าสักลอ และป่าน้ำพุง ในท้องที่ตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลปล้อง และตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
การประกวด หนูน้อย Sports Girls & Boys

  ด้วยจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่   26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในงานกำหนดให้มีการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการร่วมกันในนามกระทรวง และร้านนิทรรศการของอำเภอ ซึ่งรูปแบบของการออกร้านนิทรรศการให้เน้นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นำเสนอการจัดนิทรรศการตามแนวคิด Sport City & City of Art โดยตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติและแนวศิลปะ งดการใช้พลาสติกและโฟม       

art_track งานวิ่ง chiangrai night run หนองปึ๋ง new ozone park
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมนักกรีฑาอาวุโส เชียงราย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรม Chiangrai Night Run “หนองปึ๋ง New Ozone Park” ภายใต้โครงการ CHIANGRAI NIGHT RUN 2019 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง เท
art_track เปิดรับสมัครฟุตบอล PM CUP 2020
  เปิดรับสมัครฟุตบอล PM CUP 2020 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 16 16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย  จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี 18 ปี ประชาชนช
art_track กิจกรรมนักปั่นอาสาไฟป่า ไทย เมียนม่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 2 แผ่นดิน
กิจกรรมนักปั่นอาสาไฟป่า ไทย – เมียนม่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 2 แผ่นดินขอเชิญชวน สมาชิกนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม นักปั่นอาสาไฟป่า ไทย – เมียนม่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน 2 แผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. ณ สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง (ท่
art_track แอ่วงานลูกทุ่งมหานคร วิ่งตะลอนผ่านก๋างโต้ง
แอ่วงานลูกทุ่งมหานคร “วิ่งตะลอนผ่านก๋างโต้ง”โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา กต.ตร.สภ.เวียงชัย และอสมท FM.95 ร่วมมือจัดงานเดินวิ่งเพื่อการศึกษาและจัดฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮ นำทีมโดยสาวแย้ เจติยา พร้อมนักร้องในสังกัดลูกทุ่งมหานครคับคั่ง ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
art_track เลื่อนการจัดงานวิ่ง D.S.Run for Health 2020 ครั้งที่ 1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง D.S.Run for Health 2020 ครั้งที่ 1 เป็นวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 - 711450 หรือ facebook : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
art_track ปั่นจักรยาน พิชิตม่อนพระเจ้าหลาย ครั้งที่ 1
หลวงพ่อถวิล ถาวรจิตโต นายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์ ชมรมจักรยานอำเภอเวียงป่าเป้าขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน พิชิตม่อนพระเจ้าหลาย ครั้งที่ 1วันอาทิตย์ 12 มกราคม 2563 ณ วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  (ระยะทาง 13 กิโลเมตร)ลงทะเบียนคนละ 200 บาท 300 คนแรกรับเสื้อที่ระลึก
art_track การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สนามที่ 1
สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ -ขอเชิญชมและเชียร์ นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ทั้งน
art_track ปั่น 2 ล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3
สโมสรโรตารีเชียงของ อำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย และชมรมเชียงของไบค์ ขอเชิญชวนปั่น 2 ล้อเติมบุญ เลียบถิ่นปลาบึก ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ สมัครได้ที่ 081
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
ประกาศ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนเส้นทางการจารจร ทางเข้า-ออก รพ.
( Update วันที่ 18 มกราคม 2020 เวลา 17:55:00 นาที )
เลือกใช้หน้ากากกรองแบบไหนดี ในวันที่ ฝุ่นพิษ PM 2.5 คลุมเมือง
( Update วันที่ 18 มกราคม 2020 เวลา 17:45:05 นาที )
โครงการ .. ล่องเรือ 1 สายน้ำ 3 แผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
( Update วันที่ 18 มกราคม 2020 เวลา 11:59:48 นาที )
ขัวศิลปะประกาศปิดทำการ 3 วัน (20-22 มกราคม นี้)
( Update วันที่ 18 มกราคม 2020 เวลา 11:32:07 นาที )
16 มกราคม 2563 วันครูแห่งชาติหรือ Teachers' Day 2020
( Update วันที่ 15 มกราคม 2020 เวลา 15:07:45 นาที )
ชวนมาช้อป ตลาดเกษตรกรเชียงราย ตลาดปลอดภัยไร้สารเคมี
( Update วันที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 15:00:30 นาที )
เทศบาลนครเชียงราย จัดแถงข่าวโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562
( Update วันที่ 13 มกราคม 2020 เวลา 11:35:46 นาที )